Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

เพิ่มหน้าอก

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  90นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยาสลบ
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ10วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  2ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ2อาทิตย์

การทำกิจกรรมเกี่ยวกับศัลยกรรมหน้าอก
ณ ต่างประเทศ ของนายแพทย์คิมยงก

Professor Hamdi

การเพิ่มลดหน้าอก vertical scar mammaplasty

Professor Philip Blondeel

หนัวหน้าคณะของ University of gent และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำหน้าของโลก

Professor Niranjian

Niranjian, st.Andrew’s center for surgery ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำหน้าอกระดับโลก
(การทำหน้าอกใหม่,การศัลยกรรมหน้าอก)

Professor Ramakrishnan

Ramakrishnan, หัวหน้าฝ่ายของ st.Andrew’s center for surgery และเป็นผู้ตัดต่อทางการของสมาคมศัลยกรรมยุโรป (การทำหน้าอกใหม่,การศัลยกรรมหน้าอก)

การผ่าตัดเพิ่มขนาดหน้าอกคืออะไร

เมื่อไม่สามารถปรับขนาดความใหญ่ของหน้าอกได้มากพอ

หน้าอกหย่อนคล้อยหลังมีบุตร การเพิ่มขนาดหน้าอกจะทำให้คุณกลับมามีอกสวยได้อีกครั้ง ปัจจัยสำคัญที่สุดคือประเภทของสิ่งประดิษฐ์และบริเวณที่ผ่าตัด จำเป็นต้องรับคำปรึกษาและวางแผนการผ่าตัดร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับผลที่ดีที่สุด

กรณีจำเป็นต้องผ่าตัดเพิ่มขนาดหน้าอก

01

หน้าอกเล็ก

02

ถ้ามีปัญหาเรื่อ
งความช้ํา

03

หน้าอกขนาดเล็กลงหลังให้กำเนิดบุตร

04

หน้าอกไม่เล็กแต่ต้องการโวลุ่มใหญ่กว่าเดิม

มาตรฐานความสวยของหน้าอกตามฉบับอับกูจองYK

01

ต้องมีขนาดเหมาะ
สมกับร่างกาย ไม่ใหญ่
ไม่เล็กจนเกินไป

05

ตำแหน่ง สัดส่วนของหัวน
มและฐานโดยรอบ,
เต้านม ต้องมีความเห
มาะสม

02

ต้องกำหนดฐานห
น้าอก และยอดอกให้เ
ข้ากับขนาดด้วย

04

ทั้งยอดอกและ
ฐานอก จะต้องอยู่ใน
ที่ที่เข้ากันได้พอดี

03

ต้องดูไหลและข
ยายได้อย่างเป็นธร
รมชาติเมื่อนอนลง

ประเภทของซิลิโคน

อับกูจองYKใช้โคฮิซีฟเจลเพื่อเป็นการป้องการข้อเสียจากสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเคยใช้เมื่อก่อนนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อรองรับหากเกิดการเสียหายภายในร่างกายมาแล้วก็จริง แต่โคฮิซีฟเจลนั้น สามารถช่วยให้ไม่เกิดการไหลหรือแพร่กระจายในร่างกายได้ หากสิ่งประดิษฐ์หรือซิลิโคนเกิดการเสียหายในร่างกาย โคฮิซีฟเจลถูกใช้อย่างกว้างขวางในตอนนี้ ทั้งอเมริการวมถึงภายในประเทศเกาหลี ได้รับการรับรองว่าได้มาตรฐานปลอดภัย เป็นซิลิโคนที่รูปร่างเหมือนหน้าอกของจริง ดูเป็นธรรมชาติและสร้างความพึงพอใจให้กับทุกคน

สมูทไทป์VS เท็กซ์เจอร์ไทป์ VS รูปหยดน้ำ
รูปร่าง
ความพิเศษ\ ขยับเป็นธรรมชาติตามร่างกาย ไม่เป็นรูปร่างกลมเหมือนลูกบอล

ไม่จำเป็นต้องนวดหลังผ่าตัด
การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นได้น้อย
รูปร่างที่ใกล้เคียงหน้าอกจริงที่สุด

ไม่มีรูปร่างกลมเป็นลูกบอล

ไม่จำเป็นต้องนวดหลังผ่าตัด

อับกูจอง YK ใช้แค่ซิลิโคนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น!

ที่อับกูจอง YK เรารู้ดีเรื่องข้อดีข้อเสียต่างๆ ของซิลิโคน ทั้งโวลุ่ม รูปร่าง ผิวสัมผัส
ทำให้เราจะเลือกใช้ซิลิโคนที่เหมาะสำหรับตัวผู้เข้ารับการผ่าตัดที่สุด

ส่วนที่ใช้กรีดผ่าตัด

CASE 01

กรีดใต้รักแร้ (ใช้กล้อง)

กรีดรอยใต้รักแร้ประมาณ 4cm และใช้สอดผ่านเข้ารอยแผล

· ต้องใช้กล้องส่อง จึงทำให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น

· ป้องกันผลข้างเคียง ด้วยการเลือกจุดที่ชัดเจน

· ไม่เห็นแผลเป็น

· ไม่ทำลายยอดอกและของเดิม

CASE 02

ผ่ากรีดใต้ยอดอก

กรีดใต้ยอดอกที่มีสีเนื้อเข้ม และนำซิลิโคนเข้าช่องแผล

· เจ็บน้อยและใช้เวลาสั้นกว่า

· ขยับแขนได้หลังผ่าตัด

· การเข้าใกล้เส้นเลือดและเส้นประสาทไม่ต่างจากรักแร้

· ใช้กรณีหน้าอกติดกัน หน้าอกหย่อนคล้อย

· อาจส่งผลต่อความรู้สึกบนยอดอก

CASE 03

ผ่ากรีดใต้ฐานอก

กรีดรอยแผลใต้ฐานอกประมาณ 3-4 cm
และนำซิลิโคนเข้าในทางนั้น

· สามารถจัดเต้านมได้อย่างแม่นยำเมื่อผ่าตัด

· รูปอกจะสวยเพราะสามารถจัดหน้าอกได้อย่างชัดเจน

· ใช้เวลาสั้นสุด เพราะมองเห็นได้ชัดเจนที่สุด

· ผ่าตัดเร็ว ใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน

· ดีกับการผ่าตัดใหม่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง

· อาจมองเห็นแผลเป็นได้ตอนนอน

ตำแหน่งการใส่ซิลิโคน

CASE 01

การใส่เชื่อมต่อต่อมน้ำนม

วิธีการใส่จากต่อมน้ำนม

เหมาะสำหรับการทำหน้าอกที่หย่อนคล้อย แต่การใส่ใต้ต่อมน้ำนมนั้น หากน้ำนมไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดการแข็งตัวขึ้นได้ จำเป็นต้องปรึกษากับแพทย์ให้ละเอียดอย่างดี

CASE 02

การใส่ระหว่างเส้นกล้ามเนื้อ

ใส่ไว้ระหว่างกล้ามเนื้อ ด้านบนคือเส้นกล้ามเนื้อ
โดยใส่ด้านล่างของซิลิโคนไปทางใต้ต่อมน้ำนม

การใส่ซิลิโคนด้วยทั้งสองวิธีนี้ มีข้อดีคือรวมตัวได้ดี และเป็นวิธีซึ่งเจ็บน้อยกว่าส่วนอื่น เกิดการเจ็บปวดน้อย เพราะตัดเพียงแค่เส้นกั้นกล้ามเนื้อ โดยไม่ได้ตัดกล้ามเนื้อออก ทำให้หลังการผ่าตัดจึงไม่เกิดความเจ็บกล้ามเนื้อมากนัก ช่วยในกรณีมีหน้าอกด้านบนน้อยได้อีกด้วย

CASE 03

การใช้ระหว่างกล้ามเนื้อ

ใส่ซิลิโคนไว้ใต้กล้ามเนื้อ ใช้ด้านล่างของซิลิโคนใส่เข้าทางใต้ต่อมน้ำนม

วิธีการนี้สำหรับผู้รับการผ่าตัดที่มีพื้นที่เนื้อสำหรับหน้าอกด้านบนไม่มากนัก ยิ่งซิลิโคนใหญ่ก็ยิ่งทำให้ด้านบนเห็นชัดขึ้นด้วย จึงสร้างสมมาตรด้วยการใช้ยอดอกเป็นศูนย์กลาง สร้างรูปอกที่สวยหลังการผ่าตัด

การส่องกล้องเพิ่มขนาดหน้าอกของ YK

01

ไม่มีรอยแผลเป็นที่หน้าอก

02

หน้าอกดูเป็นธรรมชาติทั้งไซส์และตำแหน่ง – ไม่ต้องนวด

03

มุมมองชัดเจนเทียบกับการผ่าตัดโดยวิธีกรีดอื่นๆ ทำให้ลดการเสี
ยเลือดระหว่างผ่าตัดได้ และลดอาการเจ็บปวด รวมถึงการเป็นก้อนหลังการผ่าตัดได้

04

การกรีดใต้รักแร้อาจส่งผลกระทบถึงความรู้สึกบนยอดอกได้ แต่การส่องกล้อ
งสามารถช่วยป้องกันปัญหานั้นได้

05

สามารถใส่ซิลิโคนได้ในทุกตำแหน่ง(ใต้กล้ามเนื้อ,ใต้เส้นกล้ามเนื้อ เป็นต้น)
ทำให้ลดการเคลื่อนไหวของซิลิโคนได้ และลดความไม่สมมาตรของห
น้าอกทั้งสองข้างได้อย่างมาก ยิ่งใช้การใส่แบบ ‘ระหว่างเส้นกล้ามเนื้อ’ ยิ่งทำหน้าอกที่สวยขึ้นได้