Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

ปรับรูปหัวนม

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  40นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยานอนหลับ
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ10วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  1ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ1อาทิตย์

หัวนมคืออะไร

ปกติแล้วหัวนมจะต้องนูนออกมาสูงกว่าฐานอก โดยต่างกันตามอายุของบุคคล และการมีบุตร

อย่างน้อยควรนูน 1cm หรืออย่างมาก 2-3cm การผ่าตัดปรับรูปหัวนม หรือการที่หัวนมนั้นไม่นูนออกมาในระดับปก
เหตุผลไม่ชัดเจน แต่ความไม่สมดุลของพัฒนาการของต่อมนมที่เชื่อมต่อกับหัวนมและเนื้อเยื่อที่จุกนมเล็กลงกว่าปกติ
มีความเสี่ยงที่หัวนมจะถูกแทรกซึมได้ง่าย ด้วยสารคัดหลั่งและเนื้อเยื่อเต้านมจะถูกทำลายหนึ่งในอาก
ารของโรคมะเร็งเต้านม หัวนมที่ยุบตัวมากกว่าปกติ อาจทำให้เกิดความกังวลได้

ประเภทที่แตกต่างตามอาการของหัวนม

TYPE A

มีอาการเพียงเล็กน้อย บาง
ครั้งก็หัวนมก็หดตัวเข้าด้านใน

เคสนี้อาจเกิดขึ้นบางตามธรรมชาติ สามารถแก้ไขให้ปกติได้ด้วยการนวด หรือใช้อุปกรณ์ในการช่วย

TYPE B

ปกติแล้วหัวนมจะอยู่ด้านใน
แต่จะนูนออกมาบ้าง

หัวนมที่นูนออกมาเมื่อได้รับการกระตุ้น ควรได้รับการรักษาหรือผ่าตัด เพื่อป้องกันอาการอักเสบหรือผิดปกติ

TYPE C

หัวนมอยู่ด้านในเสมอ

แม้ได้รับการกระตุ้นก็ยังคงสภาพเดิ
ม ควรได้รับการผ่าตัด เพื่อป้องกันการอักเ
สบหรืออาการผิดปกติอื่นๆ

การศัลยกรรมปรับรูปหัวนมคืออะไร

ปกติแล้วหัวนมจะต้องนูนขึ้นจากยอดอก แต่หากไม่ขึ้นตามปกติ เราจำเป็นต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัดปรับรูปหัวนม

ในกรณีนี้ ไม่ได้เป็นการทำเพียงเพื่อความงามเท่านั้น แต่ยังเป็นการป้องกันอาการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากความผิดปกติด้วย
อับกูจองYK ใช้วิธีเพอร์เฟ็คในการผ่าตัดปรับรูปอย่างผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เกิดความสมมารตร โดยไม่ต้องกลับมาทำซ้ำใหม่อีก
และยังดูดีน่ามอง โดยได้รับการเผยแพร่ผ่านงานวิชาการต่างๆ อย่างมากมาย

กรณีจำเป็นสำหรับการปรับรูปหัวนม

01

มีสารคัดหลั่งที่มีกลิ่นออกมา

02

ต้องการทำเพื่อความงาม

03

หัวนมต่ำกว่าปกติ หรือซ่อนอยู่ด้านใน

วิธีการผ่าตัดปรับรูปหัวนม

ใช้การมองขยาย 3.5 เท่า ปักพินและผ่าตัดตามทิศทางนั้น‘การแก้ไขอย่างเพอร์เฟ็ค’
ของอับกูจองYK ใช้เพียงการทำจากใต้หัวนมเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้สมบูรณ์แบบไร้รอยแผล และไม่ต้องกลับมาทำซ้ำ

STEP 01

หลังวางยาชารอบหัวนม
หาจุดต้นตอหัวนม

STEP 02

กรีดผ่าบนหัวน
มทั้งสองข้าง

STEP 03

ใช้เส้นใยส่งผ่านเพื่อดึ
งส่วนของหัวนมขึ้น

STEP 04

ล็อคส่วนของหัวนมให้ไ
ม่กลับลงไปซ่อนอีก

STEP 05

จัดตำแหน่งของหัวนม
และเย็บให้เข้าที่