Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

แก้รูปอกเหมือนผู้หญิง

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  80 นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยานอนหลับ
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ10วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  2ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ1อาทิตย์

รูปอกเหมือนผู้หญิงคืออะไร

คือลักษณะหน้าอกของผู้ชาย ที่มีขนาดขยายใหญ่ขึ้นเหมือนหน้าอกผู้หญิง

เต้านมเกิดการเติบโตเพราะฮอร์โมนจากเพศหญิง ทำให้ได้รับอิทธิพลใน
ช่วงบริเวณหน้าอก จนเกิดกรณีหน้าอกคล้ายกับผู้หญิงขึ้นได้
จำเป็นต้องได้รับการรักษา เนื่องจากหน้าอกเหมือนผู้หญิงอาจทำให้เกิดความเครียดได้

ปัจจัยทำให้เกิดอาการหน้าอกเหมือนผู้หญิง

กรณีนี้กล่าวถึงการที่หน้าอกเจริญเติบโตหรือมีการขยายขนาดขึ้นเหมือนผู้หญิง
ต้นเหตุของอาการนี้ อาจเกิดจากร่างกายลดฮอร์โมนเพศชาย และเพิ่มส่วนฮอร์โมนเพศหญิง

จนทำให้มีความผิดปกติขึ้น และถูกกระตุ้นจนทำให้หน้าอกใหญ่ขึ้น

ส่วนใหญ่แล้วอาจเกิดขึ้นเนื่องจากไขมันสะสมและหากเกิดขึ้นเพราะฮอร์โมน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นเพียงช่
วงหนึ่งในวัยรุ่นและหายไปในระยะ 3 ปี ปกติแล้วจะหายก่อนเข้าช่วงอายุ 20 ปี

กรณีจำเป็นต้องผ่าตัดแก้รูปอกเหมือนผู้หญิง

01

เมื่อหน้าอกดูมีลักษ
ณ์ขยายออกเห็นชัด

02

เต้านมกลมและหย่อ
นคล้อยเพราะความอ้วน

03

หน้าอกไม่เปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย

04

หน้าอกใหญ่กว่าปกติ

05

เกิดความเครียดเพ
ราะขนาดหน้าอก

06

รู้สึกถึงเต้านมที่แข็งขึ้
นเมื่อสัมผัสหน้าอก

วิธีการผ่าตัดแก้ไข

อาจทำได้โดยการดูดไขมันออกหากเป็นกรณีไขมัน แต่หากเป็นกรณีของเต้านม อาจแก้ไขด้วยการดู
ดไขมันได้ยาก จึงจำเป็นต้องดูดไขมัน ร่วมกับผ่าตัดบริเวณเต้านมออกด้วย

การดูดไขมัน

หากเป็นหน้าอกที่ขยายจนคล้ายของผู้หญิงด้วยสาเหตุจากไขมัน สามารถกรีดใต้หน้าอก ประมาณ 0.5cm และดูดไขมันออกไ ไม่มีรอยแผลเป็น ทำได้ไม่ยาก แต่หากมีต่อมน้ำนมขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเต้านมออก จึงจะเห็นผลที่ชัดเจนมากกว่าเดิม

การผ่าตัดเต้านม

เมื่อเกิดการเจริญเติบโตของต่อมน้ำนมจนเป็นเต้า จึงไม่สามารถแก้ไขได้จากการดูดไขมันเพียงเท่านั้น จึงต้องกรีดใต้ราวนม2-3cm เพื่อทำการตัดบางส่วนของเต้านมทิ้ง