Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

ศัลยกรรมหน้ายื่น

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  90นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  วางยาสลบ
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น หรือนอน 1 วัน
 • ตัดไหม
  ประมาณ 14 วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  2-3 ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ 2-4 สัปดาห์

การศัลยกรรมหน้ายื่นคืออะไร

คือการแก้ไขใบหน้าซึ่งดูเกินกว่าวัย ไม่ทันสมัย ดูแข็งทื่อไม่อ่อนหวาน เพราะสาเหตุจากขากรรไกรไม่เข้ารูป ทำให้ปากยื่นไม่เข้ากับใบหน้า

อับกูจองYK ไม่ได้แก้ไขเพียงส่วนปากยื่นให้เข้าที่เท่านั้น แต่คำนึงถึงทุกส่วนบนใบหน้า ตั้งแต่หน้าผาก
ปลายจมูก ปลายคาง ความสมมาตรรูปปาก เพื่อวิเคราะห์และสร้างรอยยิ้มสวยงามและใบหน้าดูเป็นธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมายของการทำศัลยกรรมหน้ายื่น

สำหรับอาการหน้าดูยื่นเพราะฟันในวัยเด็กและวัยรุ่น การดัดฟันไม่ได้แก้ไขแค่ฟัน แต่สามารถ
เปลี่ยนแปลงจนถึงเหงือกได้ นั่นทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างเห็นได้ชัด

ทว่าหากอายุ16-18ปีแล้ว กระดูกของคนเราจะแข็งแรงและหยุดการเจริญเติบโต
ทำให้การผ่าตัดสร้างผลลัพธ์ได้ดีกว่า แม้จะรับการผ่าตัด ก็จะไม่ทำให้รากฟันอ่อนแอเมื่อดัดฟัน

ในกรณีดัดฟันแล้วยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของเหงือก หากสามารถรับการผ่าตัดได้ ต้องระมัดระวังไม่ใ
ห้เกิดอาการปากและแก้มบุ๋ม หรือบางกรณีอาจต้องดัดฟันใหม่ในทิศตรงข้าม

อัตราส่วนรูปปากในอุดมคติ

ระยะจมูกและคาง
มุมจมูกและปาก

สำหรับคนเอเชีย ริมฝีปากควรแตะหรือใกล้แนวปลายจมูกและปลายคาง ช่วง 1mm
และระยะห่างจมูกกับปากบนควรมีมุม 95 ˚~ 105 ˚ เป็นมาตรฐานที่ดูสวยที่สุดตามปกติ

เปรียบเทียบการรักษา

ดัดฟันVS ศัลยกรรมหน้ายื่น
เวลารักษา ยาว(2ปีขึ้นไป) สั้น (หลัง 6 เดือน)
ถอนฟัน จำเป็น จำเป็น
ช่วงเปลี่ยนแปลง ช้า เร็ว(หลังผ่าตัด)
ระยะพักฟื้น ไม่มี 2สัปดาห์
ผ่าตัดปลายคาง ไม่จำเป็น ส่วนมากไม่จำเป็น
เนื้อที่หลังการรักษา ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง

กรณีที่ต้องแก้ด้วยการผ่าตัดศัลยกรรม!

 • 01 ไม่ใช่แค่ฟัน แต่มีอาการเหงือกยื่นร่วมด้วย
 • 02 ต้องการแก้ไขในระยะเวลาอันรวดเร็ว
 • 03 เมื่อยิ้มแล้วเห็นเหงือก
 • 04 เมื่อยื่นเกินกว่า 4mm

จุดเด่นการศัลยกรรมแก้ไขหน้ายื่นของอับกูจองYK

ปลอดภัยและหายเร็ว คือข้อดีของ YK! ไม่ว่าจะมุมไหนก็สวยงาม

ยิ้มสวย

การผ่าตัดถึงรากฟันและบางส่วนของค
างด้านบน เกิดการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้
อซึ่งใช้ตอนยิ้ม ทำให้คุณยิ้มได้สวยกว่าเดิม

เสียเลือดให้น้อยที่สุด

การผ่าตัดโดยนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านศัลยกรรมจุลภาค ตรวจสอบอาก
ารเลือดไหลอย่างละเอียด

ปรับขากรรไกรในวันเดียว

ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเนื่อง
จากผ่าตัดระยะสั้น ไม่จำเป็
นต้องนอนพักโรงพยาบาล

ประสบการณ์ผ่าตัดส
ร้างใบหน้ามากมาย

ประสบการณ์ผ่าตัดรูปหน้าผิดปก
ติระดับยาก การศัลยกรรมภายนอก
ขั้นสูง มีทั้งความแม่นยำและปลอดภัย

ปรึกษาร่วมกับทันตแพทย์

ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาด้านจัดฟันแ
ละทันตแพทย์

เพอร์เฟ็คสมายล์ ผ่าตัดแก้ไขหน้ายื่น

จุดเด่นการผ่าตัดแก้ไขหน้าและปากยื่นของอับกูจองYKคือเป็นการผ่าตัดจนปรับถึงรากฟัน
ทำให้รอยยิ้มของคุณดูสวยขึ้นมากกว่าเดิม เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อซึ่งใช้ในการยิ้ม
(ข้อแตกต่างระหว่างSubapical Osteotom)
การผ่าตัดใช้วิธีการตัดขยับทั้งเหงือกและฟันไปพร้อมกัน หลังผ่าตัดปรับช่วงเหงือกเมื่อถอนฟันหลังฟันซ้อนออก
ตัดด้านหน้าของกระดูกและย้ายฟันหน้าซึ่งยื่น รวมถึงกระดูกเชิงซ้อนย้อนกลับไปในครั้งเดียว
เพื่อบรรเทาอาการปากยื่นแม้เป็นการผ่าตัดซึ่งยุ่งยากต่อผู้ผ่าตัด ทว่าทั้งรอยยิ้มเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์และความพึงพอใจที่ดีของผู้เข้ารับการรักษา ทำให้อับกูจองYKเลือกใช้วิธีนี้ในการผ่าตัด

사각턱

STEP 01

ถอนฟันซ้อน เพื่อสร้าง
พื้นที่ในการเคลื่อนย้าย

화살표
사각턱

STEP 02

ผ่าเหงือกหลังถอนฟัน
(ไม่ผ่าแบบตั้งฉาก)

화살표
사각턱

STEP 03

หลังตัดกระดูกเหงือกและฟัน
เคลื่อนย้ายไปที่ด้านหลัง

화살표
사각턱

STEP 04

ล็อคฟันด้วยเพลท
การผ่าตัดเสร็จสิ้น