Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

ศัลยกรรมขากรรไกร

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  3ชั่วโมง
 • รูปแบบยาสลบ
  วางยาสลบ
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  1-2 วัน
 • ตัดไหม
  14 วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  2-4 ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ 3-4 สัปดาห์

การผ่าตัดศัลยกรรมคืออะไร

มีหลายกรณีทั้งอาการคางเหลี่ยม หน้ายาว หรือจะเป็นหน้าไม่สมมาตร คางด้านล่างดูยื่นกว่าด้านบน รวมทั้งฟันไม่จัดเรียงตัวด้วย

กรณีที่ถูกพูดถึงข้างต้นนั้นถือว่าไม่ปกติ ทำให้ต้องแก้ไขปรับให้เข้าที่ ด้วยวิธีการผ่าตัดโดยการผ่าตั้งนั้นต้องมีทั้ง
ด้านความสวยงาม ผนึกรวมกับเทคนิคทางแพทย์ จึงจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

กลุ่มเป้าหมายการผ่าตัดขากรรไกร

คางล่างยาว หรือคางยื่น

คางไม่สมส่วน ทำให้
ใบหน้าไม่สมมาตร

หน้ายื่นเพราะ
ฟันและเหงือก

หน้ายาว

หน้าดูไร้มิติ

ใบหน้าไม่สมบูรณ์

จุดเด่นการผ่าตัดขากรรไกรของอับกูจอง YK

 • 01 ApgujeongYK PLASTIC SURGERY
  3D โมเฟส ซีมูเรชั่น
  สแกนหน้าจริงของผู้เข้าผ่าตัดด้วยภาพ 3Dและ X-ray ด้วย ภาพCT จนได้ภาพกระดูกจริง เพื่อคาดคะเนผลลัพธ์หลังการผ่าตัดอย่างแม่นยำ
 • 02 ApgujeongYK PLASTIC SURGERY
  แก้ปัญหาด้วยเทคนิค
  แก้ไขทั้งการเรียงของฟัน รูปคาง
  และอีกหลายปัญหาทางเทคนิค
 • 03 ApgujeongYK PLASTIC SURGERY
  ใบหน้าไร้รอยเหี่ยวย่น
  เราผ่าตัดโดยไม่ทิ้งรอยย่นบนผิว
  จากการปรับลดกระดูกใบหน้ามากเกินไป

วิธีศัลยกรรมขากรรไกร

อับกูจองYK ใช้วิธี SSRO; Sagital Splitting Ramus Ostectomy และ Lefort ในการผ่าตัด

양악수술

STEP 01

ผ่าตัดคางด้านล่างและด้านบน

화살표
양악수술

STEP 02

เติมกระดูกให้เหมาะสมกับสัดส่วนใบหน้า

화살표
양악수술

STEP 03

ล็อคและจัดให้เข้าที่ด้วยพิน

วิธีนี้ถูกพัฒนาจนใช้ได้จริง ด้วยพัฒนาการด้านทันตแพทย์

การจัดฟันหลังผ่าตัดขากรรไกรในสมัยก่อนนั้นทำได้ยาก แต่ปัจจุบันนี้สามารถปรับแก้ไขรูปหน้าและเคลื่อนย้ายฟันก่อน
จนทำให้จัดฟันเข้ากับรูปทรงนั้นได้ในภายหลังได้การผ่าตัดขากรรไกร โดยส่วนมากจะเกิดการไม่สมดุลในช่วงแรก
จำเป็นต้องปรับให้เข้ากันด้วยการจัดฟัน จึงทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบได้