ApgujeongYK PLASTIC SURGERY

ศัลยกรรมหน้ายื่น/ขากรรไกร

ApgujeongYK PLASTIC SURGERY

ศัลยกรรมหน้ายื่น/
ขากรรไกร อับกูจองYK

คำว่าพลาดแค่ 1mm ก็ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นดั่งใจหวัง
ไม่ใช่เรื่องเกินจริงสำหรับการผ่าตัดกรามและปรับคาง
วายเคมอบความเป็นธรรมชาติ และรูปหน้าที่ผู้เข้ารั
บการผ่าตัดต้องการ เพื่อความพึงพอใจของทุกท่าน

ApgujeongYK PLASTIC SURGERY

อับกูจองYK ให้ท่านเห็นภาพล่วงหน้าก่อนได้

โรงพยาบาลทำให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดได้รับชมภาพ ภาพพิมพ์ 3มิติ
คาดคะเนผลหลังการผ่าตัดและใช้ในการช่วยดำเนินการผ่าตั
ดได้อย่างแม่นยำมากขึ้นอีกด้วย

ApgujeongYK PLASTIC SURGERY

อับกูจองYK จะทำให้คุณอย่างสวยงาม

การผ่าตัดที่ยุ่งยากสำหรับแพทย์ย่อมมอบผ
ลลัพธ์ที่ดีกว่าให้กับผู้รับการผ่าตัดเป็นที่แน่นอน
เราคำนึงถึงผลลัพธ์ต่อผู้เข้ารับการผ่าตัด
มากกว่าความยากง่ายสำหรับตัวนายแพทย์

ApgujeongYK PLASTIC SURGERY

อับกูจองYK คือความแน่นอน

ผ่าตัดด้วยทักษะและเทคนิคอย่างมืออาชีพ แม้เป็นป
มเดียวเท่านั้น เพิ่มระดับความแม่นยำของการผ่าตัด
ด้วยการปรึกษาอย่างแน่นอนจากผู้เชี่ยวชาญ สร้างค
วามพึงพอใจทั้งโรงพยาบาล และผู้เข้ารับการผ่าตัด

ApgujeongYK PLASTIC SURGERY

อับกูจองYK เรียนรู้เสมอ

เราไม่หยุดศึกษาเรียนรู้ เพื่อการแพทย์อันยอดเยี่ยม
และความสวยงามที่มากขึ้นกว่าเดิมของผู้เข้ารับการผ่าตัด