Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

กรีดบางส่วน

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  30นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยาชาบางส่วน
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ5วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  1ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ1อาทิตย์

การกรีดบางส่วนคืออะไร

วิธีรวมข้อดีระหว่างการเจาะและการกรีดเข้าด้วยกัน ลดอาการปมคลาย และสร้างชั้นตาที่ชัดเจนเหมือนการกรีดตา

หากมีไขมันหรือกล้ามเนื้อบนตาเยอะ อาจทำให้ปมจากการทำตาแบบเจาะหลุดได้ง่าย การกรีดบางส่วนจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมมากกว่า

กรณีจำเป็นต้องทำตาแบบกรีดบางส่วน

01มีไขมันที่ชั้นตาเยอะ

02ไม่มีชั้นตา

03ผิวเนื้อชั้นตาหนา

04เมื่อจำเป็นต้องทำใหม่อีกครั้ง เนื่องจากปมชั้นตาแบบเจาะคลายตัว

ข้อดีการทำตาแบบกรีดบางส่วน

01

เกิดแผลเป็นน้อยมากหลังการผ่าตัด

02

ฟื้นตัวรวดเร็ว ปมไม่คลาย

03

กำจัดไขมันส่วนเกินออก ทำให้เห็นชั้นตาชัดเจนขึ้น

วิธีการผ่าตัดกรีดบางส่วน

부분절개수술방법

STEP 01

เชื่อมต่อ 6 จุดให้เหมือนกันกับวิธีเจาะ

화살표
부분절개수술방법

STEP 02

กรีดประมาณ 2-3mm ตรงปมที่5 กำจัดไขมันออก เสร็จสิ้น