Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

ตาสองชั้น

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  20 นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยาชาบางส่วน
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ไม่จำเป็น
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ช่วงพักฟื้น
  1ครั้ง

วิธีเจาะคืออะไร

วิธีการเจาะคือการทำตาโดยไม่กรีดเนื้อตา สร้างชั้นตาอย่างเป็นธรรมชาติโดยใช้วิธีการปิดผนึกไหมเท่านั้น

ระยะพักฟื้นรวดเร็วและบวมน้อย เนื่องจากเป็นการผ่าตัดเล็กๆ ซึ่งไม่มีการกรีดส่วนผิวเนื้อ มีข้อดีคือดูเป็นธรรมชาติ
แต่มีข้อเสียคือเมื่อเทียบกับการทำตาแบบกรีดแล้ว ปมอาจมีโอกาสหลุดได้ง่ายกว่า
และด้วยเหตุนี้ อับกูจองYKจึงเลือกใช้หลายวิธีทำตาสองชั้น เพื่อให้เข้ากับดวงตาของผู้รับการผ่าตัด
ลดอัตราเฉลี่ยการหลุดของปม ใช้การผ่าตัดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความพึงพอใจขั้นสูง

กรณีจำเป็นต้องทำตาแบบเจาะ

01ตาสองชั้นสองข้างไม่เท่ากัน

02อยากเปลี่ยนตาสองชั้น

03มีตาสองชั้นข้างเดียว

04ชั้นตาบาง หรือเปลือกตาไร้ไขมันดูไม่หนา

05ตาสองชั้นมีบ้างหายบ้าง(หายเมื่อเหนื่อยหรือบวม)

ข้อดีของการทำตาแบบเจาะ

01

ตาสองชั้นเป็นธรรมชาติ

02

ใช้เวลาไม่นานและบวมน้อย

03

ผิวเสียหายน้อย
ทำใหม่ได้ง่าย

04

ใช้ชีวิตปกติได้เร็ว

05

สะกิดผิวไม่มาก
เกิดแผลเป็นน้อย

ข้อแตกต่างวิธีการเจาะทั่วไปกับวิธีของอับกูจองYK

วิธีเจาะแบบทั่วไป

일반매몰법

ใช้หลายปมในการทำ จึงอาจทำให้ถูกสัมผัสจากภายนอก
ได้ง่าย และแต่ละปมมีความต่างกัน

วิธีการเจาะของอับกูจองYK

압구정매몰법

YKใช้วิธีผูกปมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่เห็น
รอย และสร้างชั้นตาดูมีความสม่ำเสมอ