Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

แบบกรีด

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  50นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยาชาบางส่วน
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ5วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  2ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ1อาทิตย์

การทำตาแบบกรีดคืออะไร

วิธีการนี้ คือหลังทำการกรีดตาสองชั้นเพื่อสร้างชั้นตาตามต้องการแล้ว กำจัดผิวเนื้อ กล้ามเนื้อ ไขมันที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกอย่างเหมาะสม และทำจัดระเบียบชั้นตาให้สวยงาม ข้อดีคือสามารถทำชั้นตาได้อย่างหลากหลาย ทั้งทำให้เห็นชั้นตาชัดเจน ให้ผลลัพธ์ชัดเจนกว่าการทำตาแบบเจาะ ซึ่งอาจทำให้ดูมีอายุ และลดริ้วรอยให้น้อยลงได้

มีข้อเสียคืออาการบวมและช่วงพักฟื้นที่ยาวนานกว่าแบบเจาะ แต่ก็มาพร้อมกับข้อดีคือตาสองชั้นซึ่งเห็นได้ชัด และความเปลี่ยนแปลงอันสวยงาม

กรณีจำเป็นต้องทำตาแบบกรีด

01มีไขมันบนชั้นตามาก

02ชั้นตาเหี่ยวหรือตก

03ต้องการชั้นตาชัดเจน

04ทำตาสองชั้นแบบเจาะแล้ว หรือกำลังต้องการทำใหม่อีกครั้ง

ข้อดีของการทำตาแบบกรีด

01

กำจัดผิวซึ่งหย่อนคล้อยได้

02

ทำตาสองชั้นได้ห
ลากหลายรูปแบบ

03

ทำพร้อมร่วมกับศัลยกรรมอื่นๆ ได้(แก้ไขเปลือกตา,กำจัดไขมัน,ตัดเนื้อเหี่ยวย่น เป็นต้น)

04

โอกาสปมหลุดน้อยมาก

วิธีการผ่าตัดแบบกรีด

절개법수술방법

STEP 01

กรีดเปิดผิวด้วยพื้นที่ขนาดพอดี
ตรวจสอบสภาพเปลือกตา

화살표
절개법수술방법

STEP02

เชื่อมต่อส่วนเปลือกตา ผิว
ชั้นตาเข้าด้วยกัน

화살표
절개법수술방법

STEP03

ใช้วิธีเดียวกันกับอีก 6 จุดบนดวงตา