Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

ตาตกโดยกำเนิด

ตาตกโดยกำเนิดคืออะไร

(มีความแตกต่างระหว่างการแก้ตาตกเพื่อรักษาโรค กับการแก้ตาตกเพื่อความสวยงาม)

กล้ามเนื้อบนชั้นตาอ่อนแรง ทำให้ดวงตาดูอ่อนล้า ทำให้ตาดำถูกปิดเอาไว้ หรือทำให้ตาดูเหนื่อยล้าจากคิ้วแล
ะหน้าผาก ตาตกอาจเป็นปัจจัยทำให้เกิดริ้วรอยบนหน้าผาก หรือทำให้สายตาแย่ลงได้อีกด้วย
กรณีนี้สามารถใช้การปรับรูปตาในการปรับตาให้เห็นนัยน์ตาชัดเจนขึ้น และล็อคชั้นตาที่ตกให้เข้าที่มากยิ่งขึ้นได้ด้วย

ประเภทของชั้นตาตก

อาการหนังตาตกนั้นแบ่งเป็นเกิดโดยกำเนิดและหลังกำเนิด ด้วยประสบการณ์มากมายผ่านการผ่าตัดหนังตาตกให้เด็กชาวเวียดนามมากกว่า10ปี ทำให้สามารถตรวจสอบปัจจัย และความแตกต่างที่ทำให้เกิดอาการตาตกของผู้เข้ารับการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ

การผ่าตัดสร้างรูปตา

ปัจจัยของหนังตาตกโดยกำเนิด

กรณีนี้คือหนังตาตกตั้งแต่กำเนิด มีหลายครั้งที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการผ่าตัดง่ายๆ ทั่วไป
ลายกรณีเกิดปัญหาทำให้ไร้ความรู้สึกไปก็มีด้วยเช่นกัน การเป็นโดยกำเนิดแบ่งเป็น3ประเภท

01

TYPE1

Underdevelopment

ขาดการเจริญเติบโตของกล้า
มเนื้อเปลือกตาอย่างมาก

02

TYPE2

Misinsertion

กล้ามเนื้อไม่ติดกับเปลือกตา

03

TYPE3

Disinsertion

กรณีเดียวกับหนังตาตกหลังกำเนิด
คือกล้ามเนื้อเติบโตทั้งหมด
แต่ไม่ติดอยู่ในที่ที่ควรติดอยู่

วิธีการรักษาหนังตาตกโดยกำเนิด

TYPE 1

ใช้วิธีปกติในการรักษาได้ยาก ต้องปรับด้วยคิ้ว โดยก
ารขยับเชื่อมต่อจากฝั่งกล้ามเนื้อขยับคิ้วซึ่งขยับชั้นตา

การผ่าตัดรูปตาตามผลงานวิจัยของอาจารย์ kakizaki

TYPE 2

กรณีนี้ต่างจากประเภทที่ 1 เพราะมีการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ เพียงแต่อยู่ไม่ถูกที่เท่านั้น ปกติแล้วจะไม่ค่อยได้ผลกับการผ่าตัดปรับรูปตาแบบทั่วไป และเป็นประเภทที่ผ่าตัดแก้ไขได้ง่าย

แก้ไขรูปตา จากรูปภาพที่ได้ระหว่างการทำหนังตาไทม์2 ตั้งแต่กำเนิด

ในกรณีนี้ Anterior Layer จะผ่าน WL ไปในทิศทางของ orbital septum กลายเป็น insertion (สีส้ม) ต้องทำการหา insertion AL
โดย os เพื่อการปรับรูป และหลัง releasing โดยเริ่มจากรอบข้างแล้ว จึงทำการปิดผนึกใน Posterior Layer จึงจะสามารถทำโครงสร้างสมบูรณ์แบบได้

TYPE 3

กรณีนี้ปัจจัยเดียวกับหนังตาตกหลังกำเนิด ทำให้ได้รับผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบกรีดหรือไม่กรีดก็ตาม

ปัจจัยซึ่งทำให้เกิดหนังตาตกหลังกำเนิด

หนังตาตกหลังกำเนิด คือการมีโครงสร้างทั้งหมดปกติตั้งแต่เกิด แต่เป็นเพราะภูมิแพ้หรือสาเหตุอื่นๆ ทำให้ต้องขยี้หรือถูกตาบ่อย จนชั้นตาเกิดการอักเสบ(ตากุ้งยิง)ขึ้น หรือใส่คอนแทคเลนส์ตั้งแต่เด็ก หรือใช้เทปตาสองชั้นจนทำให้เกิดการช้ำบนเปลือกตาซึ่งถูกสัมผัสบ่อยๆ ได้ และทำให้ตาอ่อนแอลงในที่สุด

วิธีการรักษาหนังตาตกหลังกำเนิด

การเกิดปัญหาตาตกหลังกำเนิดนั้นใช้วิธีการผ่าตัดง่ายๆ แก้ไขได้ ปัญหาคือแค่นำสิ่งที่หลุดออกจากที่ กลับไปติดอยู่ที่เดิมก็สามารถแก้ไขได้ โครงสร้างทั้งหมดเป็นปกติ เพียงแค่ต้องทำให้ส่วนที่ตกลงกลับมาติดอยู่จุดเดิม ไม่ว่าจะใช้วิธีกรีดหรือไม่กรีด ก็ไม่เป็นปัญหาในการผ่าตัด แค่ต้องเชื่อมต่อกล้ามเนื้อและเปลือกตาให้ดีเท่านั้น