Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

ปรับรูปตาแบบกรีด

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  30 นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยาชาบางส่วน
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  5 วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  1ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  1 สัปดาห์

การปรับรูปตาแบบกรีดคืออะไร

วิธีการผ่าตัดนี้คือการตัดส่วนที่ดูหย่อนคล้อยอย่างมาก รวมถึงชั้นตาที่มีไขมั
นเยอะเกินไป เสริมสร้างกล้ามเนื้อตาให้แข็งแรงมากขึ้นได้

การปรับรูปตาแบบกรีดจะใช้ในกรณีหนังตาตกอย่างหนัก หรือมีไขมันบนชั้นตาอย่างมาก

กรณีจำเป็นต้องปรับรูปตาแบบกรีด

01หนังตาตกอย่างรุนแรง

02มีรอยย่นบนหน้าผากเมื่อลืมตา

03ตาไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัด

04ชั้นตาตกตามความสูงวัย ตาไม่ค่อยเปิด

05หนังตาตก

06เปลือกตาหนาและมีไขมันเยอะ

ข้อดีของการปรับรูปตาแบบกรีดที่อับกูจองYK

01

สามารถปรับแต่งหนังต
าตกได้อย่างแน่นอน

02

ปรับแก้ปัญหาต
าหย่อนคล้อยได้

03

แก้ไขการทำตาได้ ทำ
เพียงข้างเดียวได้

04

ทำให้เห็นรูปดวงตา
ชัดเจนมากขึ้น

05

ป้องกันริ้วรอยบ
นหน้าผากได้

เปรียบเทียบระหว่างการปรับรูปตาแบบกรีดและไม่กรีด

ปรับรูปตาแบบกรีดVS ปรับรูปตาแบบไม่กรีด
เหมาะสมกับทุกกรณี เหมาะกับชั้นตาบางไม่มีรอยเหี่ยวย่น
กำจัดไขมันได้ กำจัดไขมันไม่ได้
แก้ไขกรณีหนังตาตกอย่างหนักได แก้ไขหนังตาตกเล็กน้อย
ต้องใช้เวลาพักฟื้น แทบไม่บวมช้ำ
มีแผลเป็นเล็กๆ ที่กรีด ไม่เห็นรอยแผลเป็น