Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

เปิดรูปตา

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  10 นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยาชาบางส่วน
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ5 วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  1ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  1 สัปดาห์

ประเภทการศัลยกรรมเปิดตา

การศัลยกรรมนี้มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์แก้ไขตาดูสั้นเกินในแนวขวาง ตาดูไม่สดใสเพราะหลบอยู่ด้านในตา ต้องการตาที่ดูสดใสกว่าเดิม

เปิดหางตาคืออะไร

คือการผ่าตัดเพื่อต่อเติมความยาวของตาให้เห็นชัดมากขึ้นจากทางหางตา

뒷트임이란?
การเปิดหางตานั้นทำให้ดูสดใสขึ้นด้วยวิธีการผ่าตัดอย่างง่ายได้ แต่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ หลังการผ่าตัด อาจรู้สึกถึงความยาวของตาได้อย่างชัดเจน แต่ด้วยสภาพที่แตกต่างของดวงตา อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลับไปแบบเดิมอีกครั้งตามเวลาที่ผ่านไป
การเปิดหางตา คือการผ่าตัดซึ่งจะปรับตาให้ยาวขึ้นจากภายนอก โดยใช้การพิจารณาความสั้นยาวของดวงตา แน่นอนว่าดวงตาจะโตขึ้นหากความยาวของตามากขึ้น ทำให้ตาดูสดใสได้มากขึ้นจากการผ่าตัดเปิดหางตาด้วย

กรณีจำเป็นต้องเปิดหางตา

01

หางตาชี้ทำให้ดูดุ

02

หางตาตกทำให้ดูเศร้า

03

สายตาดูอึดอัดเพราะลูกต
าดำกับเปลือกตาห่างกันไม่เยอะ

04

เมื่อต้องการความเปลี่
ยนแปลงของดวงตาที่ยาวขึ้น

ข้อดีการเปิดหางตา

01

บวมน้อยและแทบ
ไม่มีแผลเป็น

02

ความยาวของตาเ
พิ่มขึ้นชัดเจน

03

แก้ไขรูปตาได้จากการเพิ่มความยาวของหางตา

04

แก้ไขตาที่ตกรวม
กันด้านล่างได้

วิธีการผ่าตัดเปิดหางตา

절개법수술방법

STEP 1

เลือกส่วนหางตาที่ต้องการเปิดก่อนผ่าตัด

화살표
절개법수술방법

STEP 2

กรีดบริเวณหางตาที่ต้องการเปิดทั้งหมด

화살표
절개법수술방법

STEP 3

กรีดส่วนปลาย (สีแดงในรูป)

화살표
절개법수술방법

STEP 4

เย็บเข้าด้านในเพื่อไม่ให้เห็นแผล ตัดไหมหลัง 7 วัน