Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

เปิดรูปตา

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  10 นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยาชาบางส่วน
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ5 วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  1ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  1 สัปดาห์

ประเภทการศัลยกรรมเปิดตา

การศัลยกรรมนี้มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์แก้ไขตาดูสั้นเกินในแนวขวาง ตาดูไม่สดใสเพราะหลบอยู่ด้านในตา ต้องการตาที่ดูสดใสกว่าเดิม

เปิดใต้ตาคืออะไร

การเปิดใต้ตาคือวิธีการผ่าตัด ซึ่งจะทำให้ดวงตาดูโตมากขึ้นในแนวตั้ง

ในหมู่คนตะวันตก ส่วนมากมักมีหางตาชี้ขึ้นและให้ความรู้สึกดูดุน่ากลัว หรือหางตาที่ชี้ลงก็ทำให้ปิดดวงตาด้านล่าง จนเกิดความรู้สึกน่าอึดอัดในตาได้
การเปิดใต้ตา จะทำให้ด้านนอกของตาขยายลงด้านล่าง ความยาวของตาก็มากยิ่งขึ้น ภาพรวมของดวงตาดูอ่อนหวานและสดใสมากกว่าเดิม

กรณีจำเป็นต้องเปิดใต้ตา

01

ตาดูดุเพราะหางตาชี้ขึ้น

02

ตาแนวนอนดูสั้น

03

ตาดำถูกปิดไว้ด้านล่า
งจนทำให้ดูอึดอัดได้

04

เมื่อต้องการดวงตา
ที่ดูสดใสและอ่อนหวาน

ข้อดีของการเปิดใต้ตา

01

ไม่ช้ำและไม่ค่อยมีแผลเป็น

02

ความยาวของต
าเห็นได้ชัดเจน

03

แก้ไขหางตาตกและรูปตาได้

04

แก้ไขตาที่ดูดุได้

วิธีการศัลยกรรมเปิดใต้ตา

STEP 01

เลือกส่วนที่ต้องการเปิด
ใต้ตาก่อนเข้าผ่าตัด

STEP 02

ผ่าตัดเยื่อบุตาด้านในตามหางตา

STEP 03

เปิดหางตาให้เข้ากับรูปของตา

STEP 04

กำจัดเยื่อบุออกเพื่อไม่ให้ติ
ดกันอีกครั้ง เย็บปิดแผล