Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

ทำตาวัยกลางคน

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  50นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยานอนหลับควบคู่ยาชาบางส่วน
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ5วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  1ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ1อาทิตย์

ประเภทของการทำตาวัยกลางคน

หากอายุเพิ่มขึ้น ด้วยเงื่อนไขของความสูงวัยทำให้ผิวเต่งตึงน้อยลงและเกิดการสะสมไขมันใต้ต่างขึ้นด้ว
ยเช่นกัน การปรับรูปตาของวัยกลางคนมีวิธีการทำชั้นตาบน ดึงคิ้ว หรือทำใต้ตาด้วยการกำจัดส่วนปูดนูนใต้ตา

การปรับดึงคิ้วคืออะไร

วิธีการผ่าตัดนี้ คือการดึงผิวให้ตึงขึ้น แก้ไขริ้วรอยโดยผ่าการใช้ส่วนคิ้ว เพื่อดึงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

ถึงแม้ผิวของตาที่หย่อนคล้อยลง จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชั้นตาหย่อนยานได้ แต่การหย่อนคล้อยตั้งแต่ส่วนห
น้าผาก จนส่งผลถึงคิ้ว ก็ทำให้ด้านล่างดูมีความหย่อนคล้อย เกิดใบหน้าที่ดูมีอายุได้เช่นกัน
สามารถแก้ไขเรื่องริ้วรอยได้ ด้วยการกรีดบนหรือล่างของคิ้ว และดึงผิวที่หย่อนคล้อยขึ้น

กรณีจำเป็นต้องปรับดึงคิ้ว

01

ดูเหนื่อยล้าและดูมีอายุเพ
ราะชั้นตาหย่อนคล้อย

04

ไม่ได้ทำตาสองชั้น แล้ว
ต้องการแก้ไขผิวหย่อนคล้อย

02

ตาดูดุเพราะชั้
นตาที่หย่อนคล้อย

03

ชั้นตาหย่อนค
ล้อยจนปิดดวงตา

ข้อดีของการปรับดึงคิ้ว

01

ผลจากการลีฟติ้ง
เห็นทันทีหลังผ่าตัด

02

ส่งผลทั้งทางด้านเ
ทคนิคและจิตใจเมื่อแก้
ไขชั้นตาหย่อนคล้อยได้

03

แทบไม่เห็นรอยแผลเป็น

04

ดูเป็นธรรมชาติ
มากขึ้น แก้ไขเรื่องริ้วรอ
ยและความเต่งตึงได้

วิธีการปรับดึงคิ้ว

절개법수술방법

STEP 01

ออกแบบส่วนที่ผ่าตัดก่อนเข้าการผ่าตัด

화살표
절개법수술방법

STEP 02

กรีดใต้คิ้ว ดึงกล้ามเนื้อและผิวที่หย่อนคล้อย

화살표
절개법수술방법

STEP 03

ดึงกล้ามเนื้อและผิวขึ้นด้านบน ล็อคใ
ห้เข้าที่แล้วเย็นแผลให้เรียบร้อย