Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

ปรับส่วนปลาย

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  30นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยาชาบางส่วน
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ5-7วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  1ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ1อาทิตย์

การปรับหางตาคืออะไร

การผ่าตัดนี้ อาจมีข้อจำกัดสำหรับการปรับหางตาส่วนที่ไม่สมมาตร หรือแผลเป็นในจุดต่างๆ ได้

상안검수술
เหมือนการผ่าตัดแก้ไขอื่นๆ เช่นกัน การปรับหางตามีความยากมากกว่าปกติ การทำความเข้าใจสถานการณ์ของคนไข้ได้แม่นยำ
ทั้งแผลเป็น มุมของหัวตา จึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการผ่าตัดแก้ไข

กรณีจำเป็นสำหรับการปรับหางตา

01

ตาดูเย็นชาเพราะเ
ห็นส่วนเยื่อบุตา

02

เห็นรอยแผลเป็นเยอะ

03

ติดหางตา หรือหางต
าสองข้างไม่เท่ากัน

04

ดูเหมือนกลับด้าน

05

เมื่อเป็นรูปตัว U และตัว ㄷ

체크포인트

ประเด็นของการปรับหางตา

การผ่าตัดแก้ไขหางตาที่ไม่ง่ายเหมือนครั้งแรก! เฉลยคือปรับแก้2ชนิด!

สำหรับการปรับแก้2ชนิด คือการแบ่งชั้นเยื่อบุและผิวแยกกันสองอย่าง แล้วปรับแ
ก้ไข เพื่อช่วยเรื่องผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในบางส่วน เช่นเรื่องความไม่สมมาตร

ข้อดีของการปรับหางตา

01

ใช้ชีวิตปกติได้ทันทีหลังผ่าตัด

02

หางตาสวยเหมาะ
กับผู้เข้าผ่าตัด!

03

ลดความผิดพลาดซ้ำสอง

04

ลดแผลเป็นและความช้ำ

วิธีการปรับหางตา

STEP 01

เปลี่ยนแปลงส่วนหางตาที่ดูมาก
เกินไป และเห็นเยื่อบุในตา

STEP 02

กรีดผิวและเยื่อบุให้เป็นรูปตัวV

STEP 03

เย็บเยื่อบุที่ขยายขึ้น ให้กลั
บเป็นรูปแบบคล้ายเดิม

STEP 04

ใช้วิธีเดียวกันในจุดเดียวกันส่
วนของผิว เย็บให้เรียบร้อย