Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

ปรับตำแหน่งไขมันใต้ตา

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  20นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยาชาบางส่วน
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ไม่จำเป็น
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ช่วงพักฟื้น
  2-3 วัน

การปรับตำแหน่งไขมันใต้ตาคืออะไร

ไขมันใต้ตาซึ่งดูนูนปูดและดำคล้ำสร้างความประทับใจที่ไม่ดีเท่าไหร่นัก

การปรับตำแหน่งไขมันใต้ตา สามารถกำจัดไขมันส่วนเกินออกได้ และเติมเต็มส่วนที่ไม่อวบอิ่มต่างๆ รอบดวงตาให้ดูดีขึ้นได้จากไขมันที่ดึงออกมา
แค่กำจัดไขมันจากใต้ตาออก แล้วเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ดีๆ ให้ได้แล้ว

กรณีจำเป็นต้องปรับตำแหน่งไขมันใต้ตา

01กรณีจำเป็นต้องปรับตำแหน่งไขมันใต้ตา

02ใต้ตาดูคล้ำเพราะไขมัน

03ใต้ตาดูไม่สดใส

04เมื่อต้องการดอลลี่อายส์ หรือหน้าดูมีอายุเนื่องจากไขมันใต้ตา

05เกิดริ้วรอยใต้ตาด้วยสาเหตุจากวัย

ข้อดีของการปรับตำแหน่งไขมันใต้ตา

01

ไม่ต้องกังวลเ
รื่องการเป็นแผล

02

แก้ไขใต้ตาที่ดำคล้ำ

03

เปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ดูสดใส

04

ฟื้นตัวเร็ว ผลลัพธ์ต่อเนื่อง

วิธีศัลยกรรมปรับตำแหน่งไขมันใต้ตา

หน้าผาก
눈밑지방재배치

STEP 01

ถุงน้ำตานูนและดูมีริ้วรอย
ลึกเพราะไขมันใต้ตา

화살표
눈밑지방재배치

STEP 02

ย้ายถุงไขมันใต้ตา2ถุงจากใต้ต
าลงมาเปลี่ยนตำแหน่งเป็นด้านล่าง

화살표
눈밑지방재배치

STEP 03

ล็อคถุงไขมันใต้ตาในตำแหน่ง
ใหม่ให้เข้าที่ เย็บปิดให้เรียบร้อย

화살표
눈밑지방재배치

STEP 04

ไร้รอยแผลเพราะเป็นการผ่าตัดใน
เยื่อบุดวงตา ดวงตาสดใสไร้กังวล!

มุม

STEP 01

화살표

STEP 02

화살표

STEP 03

화살표

STEP 04

กำจัดไขมันใต้ตา (กรณีมีไขมันมาก)
눈밑지방제거

STEP 01

ถุงน้ำตามีร่องรอยลึก ดูปูด
บวมเนื่องจากไขมันใต้ตา

화살표
눈밑지방제거

STEP 02

กำจัดถุงไขมันใต้ต
าซึ่งมีเยอะมากออก

화살표
눈밑지방제거

STEP 03

ใต้ตาซึ่งไร้รอยแผลเป็นเพราะผ่า
ตัดในชั้นเยื่อบุใต้ตา เสร็จเรียบร้อย!