Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

แก้ไขโครงหน้า

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  1-2 ชั่วโมง
 • รูปแบบยาสลบ
  ยานอนหลับหรือยาสลบ
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  1 วัน
 • ตัดไหม
  ประมาณ14วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  2ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  2อาทิตย์

ปัจจัยและเป้าหมายของการผ่าตัดแก้ไขโครงหน้า

01เมื่อตัดกระดูกออกมากไปจากการศัลยกรรมโครงหน้า ทำให้ดูคางไม่เข้ารูป หรือดูออกเกินไปว่าศัลยกรรม

02เมื่อไม่พอใจกับผลลัพธ์ เนื่องจากตัดกระดูกไม่มากเท่ากับที่ต้องตัดออก ทำให้ไม่เห็นผล

03เมื่อเกิดรอยเหี่ยวย่น เนื่องจากไม่คำนึงถึงผลร่วมกับผิวหน้า ทำเพียงแก้ไขในส่วนของกระดูกโครงหน้า

04พินที่ล็อคไว้หลุดออก หรือไลน์ใบหน้าดูแปลก

05เมื่อใบหน้าดูไม่เรียบเนียน เพราะรับการผ่าตัดจากแพทย์ซึ่งไม่ประณีต

06เมื่อเกิดการเจ็บปวด อักเสบ และความผิดพลาดทางเทคนิค

삼각형이미지

ปัจจัยที่ทำให้การแก้ไขโครงหน้าทำได้ยาก ข้อแรกคือการศัลยกรรมแก้ไขคือการต้องผ่าตัดกระดูกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนแล้ว
รวมถึงกล้ามเนื้อถูกแยกออกจากกระดูก ทำให้ไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้โดยการผ่าตัดแก้ไขกระดูกใหม่เพียงเท่านั้น

และสิ่งสำคัญคือสภาพจิตใจของผู้เข้ารับการผ่าตัด ซึ่งทำให้เกิดความกดดันมากกว่าเดิม อับกูจองYKจะพยายามอย่างเต็มที่
ด้วยประสบการณ์ผ่าตัดศัลยกรรมผ่านโครงการอาสาสมัคร และการผ่าตัดกระดูก โดยจะวินิจฉัยและดำเนินงานอย่างแม่นยำ เพื่อให้คุณไม่ต้องผ่าตัดแก้ไขอีก

หลักของการเลือกโรงพยาบาลศัลยกรรมแก้ไข

01
ประสบการณ์ผ่าตัดสร้า
งกระดูกเยอะหรือไม่
02
วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ผ่าตั
ดแก้ไขได้แม่นยำหรือไม่
03
ตรวจสอบใบหน้าและกระ
ดูกหลังผ่าตัดได้หรือไม่
04
ผ่าตัดแก้ไขให้เข้ากั
บตัวเราได้หรือไม่

เหตุผลที่ทำให้การผ่าตัดแก้ไขของอับกูจองYKพิเศษ!

3D printed and Customized แอมเพอร์รันท์

ใช้งานภาพพิมพ์ 3 มิติเพื่อหาซิลิโคนที่เข้ากับกระดูกใบหน้า
สร้างหน้าด้านล่างใหม่

ไปดูการทำซิลิโคน3D
โดยเฉพาะสำหรับรูปหน้า 안면재건 보러가기