Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

โครงหน้าลดวัย

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  2 ชั่วโมง
 • รูปแบบยาสลบ
  วางยาสลบ
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ 14 วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  2 ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ 2 อาทิตย์

หน้าดูแก่กว่าวัย หลังการทำศัลยกรรมโครงหน้า?

เหตุผลของความต้องการทำศัลยกรรมโครงหน้า ปกติแ
ล้วคือไลน์ใบหน้าดูไม่สม่ำเสมอ จึงต้องการปรับรูปแบบ
โครงหน้า แต่มีหลายกรณีที่เห็นจากภาพใน CT สแกนแล้ว

หน้าดูแก่ขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะวัย 20 ตอนปลาย มักเกิดเหตุการณ์เ
ช่นนี้ขึ้น จนทำให้ต้องพิจารณาการลีฟติ้งใบหน้าอยู่หลายกรณีหาก
เทียบใบหน้าเป็นลูกโป่ง วัย 20 ตอนต้น คือลูกโป่งพองฟูและเต่งตึง
ในช่วงนี้ม้จะปล่อยลมจากลูกโป่งเล็กน้อยแต่ก็ยังคงความเต่งตึงไว้ไ
ด้เสมอแต่หากเป็นลูกโป่งซึ่งเริ่มอ่อนแรงอยู่แล้วลมออกเพียงเล็กน้อย
ก็ทำให้รูปร่างบูดเบี้ยวได้ การเหลากระดูกออกให้มากที่สุด ไม่ใช่การผ่าตั
ดที่ดีที่สุดการผ่าตัดที่ดีที่สุด คือการสร้างใบหน้าที่ดูสวยขึ้นอย่างมีสุขภาพใ
ห้ผู้เข้ารับการผ่าตัด

ศัลยกรรมโครงหน้าลดวัยของอับกูจองYKคืออะไร

ทางโรงพยาบาลได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการผ่าตัดโครงหน้า ที่ให้ผลลัพธ์ทั้งความสวยงามยิ่งขึ้น
และด้านความอ่อนเยาว์ของลีฟติ้งไปพร้อมกันด้วย โดยนำเสนอตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา

เริ่มต้นจากการตัดกระดูกช่วงโหนกแก้ม และลีฟติ้งก่อนล็อคตำแหน่ง เพื่อจัดหารูปแบบให้กับใบหน้า ตามด้วยการใช้วิธีสปลิทคางเหลี่ยม masseter muscle คือกล้ามเนื้อบนใบหน้า ซึ่งผ่านบริเวณโหนกแก้ม โดยกล้ามเนื้อที่อยู่ติดกับโหนกแก้ม จะถูกดึงขึ้นเมื่อถูกลีฟติ้ง ทำให้หน้าส่วนล่างรับผลลัพธ์การลีฟติ้งตามไปด้วย ตั้งแต่ส่วนขมับไปจนถึงด้านบน ใช้วิธีดึงหน้าผากแบบส่องกล้อง ทำให้ผิวเต่งตึงขึ้น และลีฟติ้งหน้าส่วนบนตาม ทำให้การผ่าตัดได้ผลลัพธ์จากกรลีฟติ้งในภาพรวม ช่วยให้หน้าดูอ่อนวัยและสร้างความเต่งตึงหลังการผ่าตัด

จุดสำคัญของโครงหน้าลดวัย

체크박스아이콘

ใบหน้าดูอ่อนวัยยิ่งขึ้น

체크박스아이콘

โครงหน้าสวยมีมิติ

체크박스아이콘

ผิวเต่งตึงไร้รอยเหี่ยวย่น

กรณีจำเป็นต้องศัลยกรรมโครงหน้าลดวัย

01
หน้าดูแก่ขึ้นหลังศั
ลยกรรมโครงหน้า
02
เมื่อผิวเหี่ยวย่นหลังศั
ลยกรรมโครงหน้า
03
หน้าใหญ่และดูแก่ลงไม่สดใส
04
ใบหน้าดูไร้มิติ
05
เมื่อต้องการมีใบหน้า
สวยและดูอ่อนวัย

วิธีการศัลยกรรมโครงหน้าลดวัย

ขั้นที่1 หน้าส่วนบนView More

ดึงหน้าผากแบบส่องกล้อง

ด้วยผลลัพธ์จากการลีฟติ้งตั้งแต่บริเวณขมับ ช่วยแก้ไขรอยย่นทั้งตา หน้าผาก รูปตา

ขั้นที่2 หน้าส่วนกลาง View More

ลีฟติ้งลดขนาดโหนกแก้ม

หลังลดขนาดโหนกแก้ม รอยย่นบริเวณแก้มลดลง และโวลุ่มช่วงกลางใบหน้าได้รับการปรับแก้ให้ดีขึ้น

ขั้นที่3 หน้าส่วนล่างView More

ผ่าตัดสปลิทคางเหลี่ยม

หน้าตรง มุมข้าง ดูเรียวลงทุกด้าน และมีผลซึ่งได้รับร่วมกันจากลีฟติ้งลดโหนกแก้ม ทำให้โครงของใบหน้าดูสวยไร้ที่ติ