Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

สร้างโครงหน้าใหม่ด้วยซิลิโคน3มิติ

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • ระยะเวลาผ่าตัด
  1 ชั่วโมง
 • วิธีการวางยาสลบ
  ยานอนหลับหรือยาสลบ
 • ระยะเวลาทำโมเดล
  7-8 วัน
 • ระยะเวลาพักฟื้น
  ประมาณ2อาทิตย์

สร้างโครงหน้าใหม่ด้วยซิลิโคน3มิติคืออะไร

การสร้างซิลิโคนให้เข้ากับรูปกระดูกซึ่งถูกตัดออกไปมากแล้วนั้นเป็นงานยาก แต่ที่อับกูจองYKใช้การถ่ายภาพด้วยCTสแกน และใช้ข้อมูล ภาพพิมพ์ 3 มิติ เพื่อสร้างกระดูกที่ถูกทำลายขึ้นใหม่ โดยใช้วัสดุ PVA ให้การทำโมเดลขึ้น และท้ายที่สุดคือทำซิลิโคนให้เข้ากับผู้รับการผ่าตัด

เหตุผลที่จำเป็นต้องทำโครงหน้าใหม่ด้วยซิลิโคน3มิติ

คางยังคงเป็นรูปเหลี่ยม และดูเหี่ยวย่นมากกว่าก่อนได้รับการผ่าตัด ดูไม่สวยงามและทำให้มีปัญหาได้
มีวิธีในการช่วยแก้ปัญหาส่วนนี้ได้ หนึ่งคือการดึงหน้าและตัดผิวซึ่งหย่อนคล้อยทิ้ง สองคือการผ่าตัดสร้
างกระดูกที่ถูกตัดทิ้งไปแล้วขึ้นใหม่อีกครั้ง

ส่วนใหญ่สำหรับผู้รับการผ่าตัดกระดูก ในช่วงวัย2-30ปี วิธีการสร้างกระดูกใหม่นั้นเหมาะกว่าการดึงหน้า
(หากอาการหนัก อาจจำเป็นต้องดึงหน้าด้วย) แต่การสร้างกระดูกใหม่นั้นอาจทำให้ผู้เข้าผ่าตัดเกิดความ
ลำบากใจได้ เนื่องจากต้องใช้กระดูกซี่โครงหรือกะโหลก ทำให้อับกูจองYKเลือกใช้ ภาพพิมพ์3มิติในการสร้างกระดูกใหม่

จุดเด่นของการทำโครงหน้าใหม่ด้วยซิลิโคน3มิติ

01

วัสดุมีความปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์ แข็งแรงทนทานอยู่ได้นาน

05

เกิดการเปลี่ยนแปลง
คางที่ดีขึ้นกว่าเดิม

02

สร้างให้เข้ากับกระ
ดูกของแต่ละใบหน้า

04

ปลอดภัยกว่าการผ่าตั
ดสร้างกระดูกทั่วไป

03

ปรับรูปได้อิสระง่ายดาย
ผ่าตัดส่วนอื่นได้ด้วย

วิธีการทำโครงหน้าใหม่ด้วยซิลิโคน 3มิติ

STEP 01

กระดูกของผู้เข้าผ่าตัดก่อนผ่าตัด จาก3D-CT สแกน
ตรวจสอบรูปร่างของกระดูกต้องสร้างใหม่ด้วยCT

STEP 02

ใช้ข้อมูลจากCTเป็นพื้นฐานสร้างภาพพิมพ์3มิติ สร้าง
ท่นพิมพ์ที่เหมือนกับกระดูกคางของผู้เข้าผ่าตัด

STEP 03

หลังผลิตซิลิโคนซึ่งจะใช้แทนกระดูกคางแล้ว เริ่มผ่าตัด
โดยการนำเข้าไปแนบติดกับกระดูกจริง