Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

ปลายคาง(ไม่มีคาง)

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  30นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  วางยาสลบ
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ14วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  2 ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ 2 สัปดาห์

การศัลยกรรมปลายคาง(ไม่มีคาง)คืออะไร

ศัลยกรรมคางคือการปรับรูปคางสร้างความเปลี่ยนแปลงจากคางดูสั้นและกว้าง(แบบผู้ชาย) ให้เป็นคางที่แคบลง(แบบผู้หญิง)
หรือดึงคางมาด้านหน้าตามสัดส่วนสมควร หรือปรับลดคางที่ยาวมากเกินไป

กรณีจำเป็นต้องทำปลายคาง(ไม่มีคาง)

01

ปลายคางยาว ทำให้ห
น้าดูใหญ่และกว้าง

02

ต้องการแก้ไขคางให้ดูเรียว

03

คางไม่เป็นรูปแบบตามธรรมชาติ

04

คางดูเป็นแนวทแ
ยงเมื่อมองด้านข้าง

05

ยิ้มแล้วปิดปากได้ไม่สนิท

วิธีการผ่าตัดปลายคาง

턱끝수술의방법

STEP 01

ตัดแต่งให้คางด้านหน้า
ดูนุ่มนวลและเรียวสวย

턱끝수술의방법

STEP 02

เหลาคางซึ่งตัดแต่งแล้ว
(ลดคางหรือเพิ่มให้เข้ากับตัวผู้รับการผ่าตัดด้วย)

턱끝수술의방법

STEP 03

ดึงมาด้านหน้า หรือขยับไปด้านหลังตามอาการของผู้เข้าผ่าตัด

턱끝수술의방법

STEP 04

จัดแต่งส่วนที่ยื่นออกมา และล็อคด้วยพิน เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

กระดูก T

T절골 step01

STEP01

ปรับให้เป็นตัว T
และตัดกระดูกตรงกลาง

T절골 step02

STEP02

นำชิ้นกระดูกสองไว้ตรงกลาง

T절골 step03

STEP03

ล็อคเข้าที่ด้วยพิน

T절골 step04

STEP04

ปรับแก้ไขส่วนนูนออก

ใส่ซิลิโคนปลายคาง

턱끝수술의방법

STEP 01

สภาพไร้คาง

턱끝수술의방법

STEP 02

เพิ่มปลายคางด้วยซิลิโคนที่เข้ากับคางของตัวเอง