กิจกรรมเพื่อสังคม

นายแพทย์คิมยงกยูแห่งอับกูจอง YK คือสมาชิกของกลุ่ม smile for children

Smile for Children คือมูลนิธิเพื่อช่วยเ
หลือเด็กเวียดนาม ผู้มีปัญหาใบหน้าผิดปกติ

จัดตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กผู้มีใบหน้าผิดปกติ

วิจัยด้วยผู้เชี่ยวชาญ ทำกิจกรรมทางสังคมเพื่อช่วยเหลือเด็กใบหน้าผิดปกติผู้ยากไร้