ข้อมูลและการเดินทาง

วันทำการ

· วันธรรมดา

AM10:00 ~ PM19:00

· พักกลางวัน

PM13:00 ~ PM14:00

· วันเสาร์

AM10:00 ~ PM15:00

· ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Line3 Apgujung Subway Station Gate3

สถานีอับกูจอง สาย3 ประตู3 เดินตรง 150 เมตร(สถานีอับกูจอง→CGV→ตึกซัมชิน ชั้น2)