ส่องกล้องกระชับหน้าผาก

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล

 • เวลาผ่าตัด
  60นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยานอนหลับ
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ14วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  2ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ1อาทิตย์

การส่องกล้องกระชับหน้าผากคืออะไร?

กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ บริเวณหน้าผาก หว่างคิ้ว และสันจมูก รวมถึงกล้ามเนื้อขยับคิ้ว เกิดการขยับหดและคลายออกสลับไปมา นอกจากนั้นเมื่อมีอายุมากขึ้น คิ้วก็เริ่มหย่อนลง ชั้นตาเริ่มยานขึ้น ทำให้มองได้ไม่ชัดเจน กลายเป็นต้องเบิ่งตาจนทำให้คิ้วยกสูงขึ้นตาม ยิ่งทำให้ริ้วรอยบนคิ้วมีเยอะมากขึ้น
ในกรณีนี้ ใช้การผ่าตัด ‘ส่องกล้องกระชับหน้าผาก’ ซึ่งไร้ความกังวลเรื่องทิ้งรอยแผล และสามารถกระชับริ้วรอยบนหน้าผาก ตีนกา และปัญหาคิ้ว ชั้นตาหย่อนยานได้ในเวลาเดียวกัน เมื่อก่อนนี้การส่องกล้องกระชับหน้าผากใช้กับคนไข้ซึ่งมีอายุเท่านั้น แต่ปัจจุบันยังสามารถใช้ได้ หากทำตาสองชั้นแล้วเห็นผลไม่ชัดเจน หรือต้องการความเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ได้รับความพึงพอใจมากกว่าการผ่าตัดทั่วไป

กรณีจำเป็นต่อการส่องกล้องกระชับหน้าผาก

01

เมื่อมีริ้วรอยเห็นได้ชัดบ
นหน้าผากหรือหว่างคิ้ว

02

คิ้วยกขึ้นเมื่อลืมตา

03

ดูเน้นริ้วรอยมากกว่าเดิ
มเพราะคิ้วเหี่ยวย่น

04

เห็นตาสองชั้นไม่ชัดเจนเพรา
ะตาหย่อนยาน ตาดูเล็กลง

05

ระยะห่างระหว่างตาและคิ้วแ
คบ ทำให้ดูเป็นคนดุ และไม่เห
มาะกับการกรีดตาซ้ำอีก

ส่วนที่ได้ผลจากการส่องกล้องกระชับหน้าผาก

หน้าผากมีโวลุ่ม แก้ไขริ้วรอยบนหน้าผาก
ตาสองชั้นเห็นชัดเจนขึ้น
ตำแหน่งคิ้วดูเข้าที่และไม่หย่อนคล้อย
หน้าผากมีโวลุ่ม แก้ไขริ้วรอยบนหน้าผาก
อิมเมจติดตาตรึงใจ
แก้ไขริ้วรอยตีนก

ใบหน้าส่วนบนเปลี่ยนแปลง และมีผลจากการลีฟติ้ง(ตา,คิ้ว,หน้าผาก,หว่างคิ้ว,ตีนกา เป็นต้น)

ข้อดีของการส่องกล้องกระชับหน้าผาก

01


ผลลีฟติ้งหน้าผาก
และตาเห็นได้ชัด

02


รูปตาเห็นได้ชัดมากขึ้
นแม้ไม่ได้ผ่าตัดตาสองชั้น

03


รักษาความอ่อนวัยได้ยาวนาน

04


ใช้การส่องกล้อง จึงไม่ทำให้
เกิดรอยกรีดเป็นแผลบนผิว

05


เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติ

เปรียบเทียบการส่องกล้องกับการล็อคน็อต

เอนโดไทน์VS

ใช้น็อตล็อค

ละลายหลัง 12 เดือน การนำออก เอาออกได้หลังจาก2เดือน
ต่ำ ความแข็งแรงของการล็อค สูง
สูง ราคา ต่ำ
การดูดซึม จุดเด่น ไม่มีพิษกับร่างกายมนุษย์
รู้สึกจนกว่าจะดึงออก ความแปลกปลอม รู้สึกถึงความแปลกเล็กน้อย
อาจอ่อนลงได้เมื่อดูดซึมแล้ว ระยะคงสภาพ มีผลถาวร

การล็อคให้เข้าที่สำหรับการส่องกล้องแบ่งออกเป็น 3 ชนิด

อย่างแรกคือการล็อคให้เข้าที่ด้วยน็อตชนิดเดียวกับที่ทันตแพทย์ใช้
อย่างที่สอง ใช้ล็อครากฟันปลอม ด้วยการดูดซึมจากสิ่งที่เรียกว่าเอนโดไทน์
อย่างที่สาม คือการสร้างรูในกระโหลดศีรษะเพื่อทำการล็อคเข้าที่

เราเลือกวิธีการต่างๆ โดยคำนึกอย่างถี่ถ้วน ตามขั้นตอนการพักฟื้นของผู้เข้ารับการผ่าตัด (อาชีพ,พักฟื้นต่างประเทศ เป็นต้น)

วิธีการส่องกล้องกระชับหน้าผาก

삼백안

STEP 01

หว่างคิ้วที่มีริ้วรอยและตีน
กาอย่างมากก่อนผ้าตัด

화살표
삼백안

STEP 02

กรีดด้านในศีรษะประมาณ
1cm จำนวน 5 จุด

화살표
삼백안

STEP 03

ใส่อุปกรณ์ส่องกล้องใ
นหน้าผาก ดึงตั้งแต่หน้าผ
ากจนถึงคิ้ว แล้วดึงล็อคให้เข้าที่

화살표
삼백안

STEP 04

ปัญหาการหย่อนคล้อยข
องคิ้วถูกแก้ไข ริ้วรอยบนหน้า
ผากถูกทำให้หายไป