ศัลยกรรมใช้เข็ม

การฉีดปรับโครงหน้าคืออะไร

การฉีดปรับโครงหน้า คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ใบหน้าซึ่งเริ่มหย่อนคล้อยลง และไขมันเห็นขัดม
ากขึ้น ทำให้ใบหน้าดูเกิดความไม่เท่ากัน จึงต้องใช้การฉีดยาปรับรูปหน้า

เป็นการฉีดยาที่จะละลายไขมันซึ่งเกินความจำเป็น และสร้างไลน์ของใบหน้าโดยไม่ต้องผ่านการผ่าตัด
การคงสภาพของการฉีดปรับโครงหน้าเริ่มเห็นผลตั้งแต่ 3-6 วันแรก ต่อเนื่องประมาณ 3 เดือน

ข้อดีของการฉีดปรับโครงหน้า

01

ใช้เวลาประมาณ5-10นาทีเท่านั้น

02

ไม่ต้องวางยาชา

03

ไม่มีรอยช้ำและการบวมหลังฉีดยา

04

อาจเกิดรอยหลังการฉีดยา แต่ไม่เป็นปัญหาของการใช้ชีวิตประจำวัน

05

อาจต้องฉีดเพิ่มอีก 2-3 ครั้งตามสถานการณ์

06

ใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังฉีดยา

จุดเด่นของการฉีดปรับโครงหน้าที่อับกูจอง YK

ความเชี่ยวชาญด้านการฉีดยา

ใช้เคล็ดลับในการหาวิธีฉีดที่เหมาะสมกับอัตราส่วนใบหน้าให้ได้มากที่สุด
พิจารณาจากใบหน้าของตัวบุคคล เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ส่วนที่ฉีดปรับโครงหน้า

ไขมันคาง

โหนกแก้มด้านหน้า

แก้ม

ฉีดเหนียง