ยกมุมปาก

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล

 • เวลาผ่าตัด
  60นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยานอนหลับ
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ไม่จำเป็น
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  1ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ1อาทิตย์

การยกมุมปากคืออะไร

มุมปากตกทำให้ใบหน้าดูเศร้า และไม่สร้างความประทับใจให้กับผู้มองในหลายครั้ง

การผ่าตัดยกมุมปาก คือการเคลื่อนย้ายตำแหน่งกล้ามเนื้อและผิวรอบปาก และลีฟติ้งเพื่อทำให้ปากยกขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ และดูเหมือนยิ้มอย่างเป็นมิตรตลอดเวลา
พ้อยท์หลักคือการสร้างรูปปากด้วยการไม่ผ่าตัดให้เกิดรอยแผลใหญ่

กรณีจำเป็นต้องยกมุมปาก

01

ปากตกและดูไม่เป็นรูป

02

ปากตกลงพร้อมผิวที่หย่อ
นคล้อยเพราะอายุที่มากขึ้น

03

ปากตกทำให้ดูห
น้าบึ้งไม่น่าเข้าหา

06

오래 쉴 수 없어
빠른 회복을 원하는 경우

จุดเด่นของการผ่าตัดยกมุมปาก

01

ผ่าตัดโดยคำนึงถึงผิว
และกล้ามเนื้อรอบปาก

02

มุมปากดูสวยเป็นธรร
มชาติจากการปรับสีหน้าด้
วยทิศทางของกล้ามเนื้อ

03

รอยแผลเป็นน้อยด้วยก
ารผ่าตัดแบบจุลภาค

04

การผ่าตัดที่คำนึงถึงภ
าพรวมของใบหน้า

วิธีการผ่าตัดยกมุมปาก

삼백안

STEP 01

ดีไซน์มุมปากที่ต้องการ

화살표
삼백안

STEP 02

กรีดมมปากที่ตกลงให้
เป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ

화살표
삼백안

STEP 03

ปรับกล้ามเนื้อที่ตกลงและย
กขึ้น เย็บแผลให้เรียบร้อย

화살표
삼백안

STEP 04

มุมปากดูยกขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ