ลดร่องริมฝีปาก

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล

 • เวลาผ่าตัด
  1-2นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยานอนหลับ
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ3-7วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  1-2ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ1อาทิตย์

การลดร่องริมฝีปากคืออะไร

ร่องริมฝีปากอยู่ระหว่างกลางใบหน้า และทำให้หน้าดูเปลี่ยนไปได้เนื่องจากขนาดความสั้นยาว

ปกติแล้วสัดส่วนในอุดมคติของร่องระหว่างริมฝีปากคือ 1:2 โดยยิ่งสั้นจะยิ่งทำให้หน้าดูเด็ก แต่หากดูยาว จะยิ่งทำให้หน้าดูยาวขึ้นเช่นกัน
กรีดผ่าตัดให้เป็นแผลด้านใน ระหว่างลดขนาดความยาวระหว่างจมูกและริมฝีปาก เพื่อให้เห็นแผลเป็นน้อยที่สุด
การปรับระยะห่างจมูกและริมฝีปากให้เข้ากับใบหน้า คือวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสม

กรณีจำเป็นต้องผ่าตัดลดร่องริมฝีปาก

01

ร่องริมฝีปากมีช่อ
งว่างใหญ่เกินไป

02

ร่องริมฝีปากดูกว้างขึ้น
หลังการผ่าตัดขากรรไกร

03

ร่องริมฝีปากดูกว้า
งขึ้นจากการดัดฟัน

04

ร่องริมฝีปากดูกว้า
งขึ้นด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้น

05

กรณีหน้าดูยาวเพราะระยะ
ห่างระหว่างจมูกและริมฝีปาก

06

오래 쉴 수 없어
빠른 회복을 원하는 경우

ระยะห่างจมูกและปากตามอุดมคติ

อัตราส่วนในอุดมคติ 1:2 VS

อัตราส่วนแบบยาว 1:1VS

อัตราส่วนสั้น 1:3

วิธีการผ่าตัดลดช่องว่างระหว่างริมฝีปาก

ใช้การกรีดใต้จมูก

เหมาะสำหรับช่องขนาดกว้างมาก

ลดขนาดได้ตามต้องการ

ขนาดลดลงอย่างเป็นธรรมชาติ

แก้ไขปากบนที่ดูอึดอัดได้

แก้ไขช่องระหว่างริมฝีปากที่ไม่ชัดเจนได้เช่นกัน