Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

ปลายจมูก

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  60นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยานอนหลับ
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ5-7วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  2ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ1อาทิตย์

การศัลยกรรมปลายจมูกคืออะไร

การทำปลายจมูกนั้นมักทำร่วมกับสันจมูกมากกว่าทำเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการสร้างจมูกสวยอย่างสมบูรณ์แบบ

คุณอาจคิดเพียงว่าทำให้จมูกสวยขึ้นเพียงเท่านั้น แต่ปลายจมูกก็มีความสำคัญไม่ต่างจากสัน
จมูกเช่นเดียวกัน เพียงทำปลายจมูกให้สวยงาม ทั้งใบหน้าของคุณก็ดูดีขึ้นได้อย่างชัดเจนเช่นกัน

กรณีจำเป็นสำหรับการทำปลายจมูก

1จมูกโด่งแล้วแต่ปลายยังไม่สวย

5เทียบกับจมูกแล้วปลายจมูกดูสั้นเกินไป

2จมูกดูติดกันเกินไปเพราะปลายสั้น

4ปลายจมูกยาวเกินไป

3ปลายจมูกสั้นลงหลังศัลยกรรมจมูก

ปลายจมูกในอุดมคติ

เพื่อให้ได้รูปร่างปลายจมูกที่ต้องการ สิ่งสำคัญคือการปรึกษา จะต้องคำนึงถึงหลายๆ ส่วนเป็นปัจจัยร่วมกัน ทั้งความยาวจมูก ทั้งตำ
แหน่งจากด้านหน้าของจมูก ความสูงปลายจมูก เป็นต้น จมูกซึ่งปลายสวยกำลังพอดีนั้นเรียกได้ว่าเป็นจมูกในอุดมค

ข้อดีของการทำปลายจมูกอับกูจองYK

01

ความกังวลเรื่องอักเสบน้อยลง เพราะใช้วัตถุดิบจากร่างกายตัวเองมากกว่าสิ่งประดิษฐ์

02

ความสูงของจมูกซึ่งออกแบบให้สมดุ
ลกับทั้งใบหน้า,รูปหน้า อย่างเป็
นธรรมชาติ

03

ปลายจมูกถูกห่อหุ้มซ้ำอีกครั้ง
ด้วยผิวหรือกล้ามเนื้อ ทำให้ไม่ต้
องกลัวบางหรือรอยแดง

04

มีผลทำให้ปากที่ดูยื่นหายเข้าไปด้วย

วิธีการทำปลายจมูก

STEP 01

ตัดกระดูกอ่อนที่จะใช้เสริมปลายจมูกจากหู
(Onlay graft)และกระดูกอ่อนที่จะใช้เส
ริมเป็นสันหลัก

STEP 02

ใช้การเปิดเพื่อดึงชั้น Nasal smas ออก
ในขั้นนี้ สำคัญมากว่าจะต้องเหลือชั้น Superficial fat
ไว้ให้ดี และดึงออกมาให้ได้

STEP 03

มัดกระดูกอ่อนของจมูกไว้ด้านล่าง

STEP 04

เหตุผลที่YKใช้ Long shield graft!(เกราะป้องกัน)

ส่วนสันของจมูกอาจมีโอกาสโค้งงอลงมาได้
หากผิวเนื้อบางเหมือนในรูป แต่ด้วยเทคนิคการป้องกัน
จะทำให้ปลายจมูกปลอดภัยขึ้นมากกว่าเดิม

STEP 05

ใส่กระดูกอ่อน(Only Graft)
ที่ตัดมาจากขั้นที่1 ไว้ปลายจมูก
เย็บปิดแผลให้เรียบร้อย