Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

ลดขนาดรูจมูก

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  30นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยานอนหลับ
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ5-7วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  2ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ1อาทิตย์

การลดขนาดรูจมูกคืออะไร

หากขนาดรูจมูกกว้างเกินไป อาจทำให้จมูกดูแบนได้แม้ว่าจะมีสันจมูก และทำให้ดูมีภาพลักษณ์ที่ไม่น่าประทับใจได้

กรณีนี้จะต้องลดขนาดรูจมูกลง และทำจมูกในอุดมคติ หากเทียบกับสิ่งอื่นแล้ว
ถือเป็นการผ่าตัดง่ายๆ โดยใช้การกรีดเพียงเส้นกั้นปากทางรูจมูกเท่านั้น แทบมองไม่เห็นรอยแผลเป็น ทำให้รูจมูกดูเล็กลง

กรณีจำเป็นสำหรับการลดขนาดรูจมูก

1รูจมูกมีขนาดกว้าง

3รูจมูกดูใหญ่

2ปีกจมูกกว้างทำให้ดูเป็นคนทึ่ม

4รูจมูกไม่เข้ากับใบหน้า

วิธีการลดรูจมูก

[ วิธีการลดผิวรูจมูก ]

STEP 01

STEP 02

ใช้ได้ในทุกกรณีโดยสามารถนำวิธีทั่วไปอย่างการกรีดตัด
ปรับรูจมูกออก แล้วเย็บปิดแผลให้รูจมูกเล็กลง

[ วิธีการมัดรวมรูจมูกจากด้านใน ]

STEP 01

STEP 02

วิธีนี้ใช้เมื่อรูจมูกไม่ได้กว้างจนเกินไป แต่มีเพียงใต้รูจมูกเท่านั้นที่ดูกว้าง โดยหลังจากผ่าตัดกรี
ดด้านล่างรูจมูกแล้ว ใช้ไหมมัดรวมทั้งสองข้าง เพื่อลดขนาดรูจมูกลง