Apgujeong YK PLASTIC SURGERY

สันจมูก

※เวลาของการพักฟื้น,นอนโรงพยาบาลและทำแผล ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
 • เวลาผ่าตัด
  30นาที
 • รูปแบบยาสลบ
  ยาชาบางส่วน
 • พักฟื้นโรงพยาบาล
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  ประมาณ5วัน
 • ทำแผลที่โรงพยาบาล
  2ครั้ง
 • ช่วงพักฟื้น
  ประมาณ1อาทิตย์

การทำสันจมูกคืออะไร ?

จมูกแบบไม่สูงคือรูปแบบเฉพาะของคนตะวันออก ซึ่งทำให้หว่างคิ้วดูกว้าง ใบหน้าดูไม่มีมิติ ดูราบเรียบแบบรูปเลขาคณิตในหลายๆ กรณี กรณีนี้จะต้องจัดสัดส่วนรูปหน้า ด้วยการทำสันจมูก (ศัลยกรรมจมูก) เพื่อเพิ่มความงดงามและดูมีมิติมากขึ้นกว่าเดิม
จริงๆ แล้วจมูกไม่ได้มีแค่กระดูกส่วนจมูกเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องถึงกระดูกหน้า(กลางหน้า)อีกด้วย ทำให้หลายครั้งมีการทำศัลยกรรมร่องแก้มพ่วงตามด้วย นอกจากนั้นอับกูจองYKยังพร้อมมอบจมูกที่ดูไดนามิก ซึ่งจะทำให้เป็นสันจมูก(ศัลยกรรมจมูก)เอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณได้อย่างดี

กรณีจำเป็นต้องทำสันจมูก

1เมื่อใบหน้าเรียบไร้มิติเพราะจมูกแบน

5หว่างคิ้วดูต่ำ และห่างกันเกินไป

2จมูกดูไม่สูงชัน

4ภาพรวมจมูกสั้น

3จมูกดูกว้างและสั้น

จมูกในอุดมคติ

มุมระหว่างจมู
กและหน้าผาก
มุมระหว่างปลา
ยปากและจมูก

สิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือความสัมพันธ์ของจมูกและหน้าผาก และจมูกกับริมฝีปาก อับกูจองYKไม่ได้ทำเพียงแค่ศัลยกรรม
จมูกเท่านั้น แต่ยังพิจารณาถึงใบหน้าภาพรวม แน่นอนว่ารูปร่างของจมูกต้องสูงขึ้น และทำจมูกที่สมบูรณ์แบบอย่างเป็นธรรมชาติให้กับท่าน

ข้อดีของการทำสันจมูกอับกูจองYK

01

เกิดความเสียหายกับผิวเนื้อน้อย
มาก เพราะการผ่าตัดอย่างประณีต
อย่างดี บวมและแผลเป็นน้อย

02

คำนึงถึงไลน์ในอุดมคติระหว่างจ
มูกกับหน้าผาก และจมูกกับริมฝีปาก

03

ดีไซน์โดยใช้จุดเด่นอื่นๆ
ของใบหน้ามาร่วมด้วย

ประเภทซิลิโคนของสันจมูก

ในกรณีจมูกแบน อับกูจองYKใช้วัตถุดิบทดแทนจากตัวท่านเองเท่านั้น การใช้วัตถุดิบจากตัวเองนั้นดีที่สุด แต่หาก
ไม่เพียงพอต่อการผ่าตัด จำเป็นต้องใช้สิ่งประดิษฐ์เข้าช่วย เพื่อจะทำให้ได้รับผลที่น่าพึงพอใจ

วัตถุดิบส่วนตัว

กระดูกอ่อนชิ้นสำคัญ

콧대성형 보형물

ไม่มีการโค้งงอ นอกจากปลายจมูกแล้ว ยังสามารถ
ใช้เป็นที่ดามสัน หรือใช้เพิ่มความยาวจมูกได้อีกด้วย

หนังแท้

콧대성형 보형물

แม้จะมีความอ่อนนุ่มและดูดี แต่มีข้อจำกั
ดในการทำให้ดูคมแข็ง จึงใช้เมื่อศัลยกรรมแก้ไข

ไขมัน

콧대성형 보형물

ใช้ในการทำสันจมูกได้อย่างเป็นธรรมช
าติไร้ผลข้างเคียง แต่ถูกดูดซึมได้

กระดูกอ่อนหู

콧대성형 보형물

ใช้กระดูกส่วนโค้ง เหมาะสำ
หรับการนำมาเป็นปลายจมูก

กระดูกซี่โครง

콧대성형 보형물

ใช้ส่วนปลายสุดของกระดูกซี่โครง
ทำสันจมูก, ปลายจมูก, สร้างจุดสำคัญ

กล้ามเนื้อ

콧대성형 보형물

ใช้ในการปิดคลุมกล้ามเนื้อด้านนอก
ได้ผลกับคนที่มีผิวบาง

สิ่งประดิษฐ์

ซิลิโคน

콧대성형 보형물

ถูกใช้งานมากที่สุดในการศัลยกรรมจมูก หลังศัลยกรรมไม่ถู
กดูดซึมและไม่เปลี่ยนแปลง เหมาะสำหรับการสร้างสันจมูก

เหตุผลที่ใช้ซิลิโคนเป็นส่วนใหญ่

ไม่ใช่เพียงได้รับการยอมรับเรื่องความปลอดภัยเพราะใช้มานาน แต่เป็นเพราะผลที่ได้รับนั้นยอดเยี่ยมอยู่เสมอ เอาออกได้ง่ายและโดยตรง ไร้ผลข้างเคียงและสร้างความพึงพอใจแม้จะร่วมกับวัตถุดิบจากร่างกายตัวเอง